System szkolenia ObronaNarodowa.pl

poniedziałek, 01 czerwiec 2015 15:04 Napisał  0 komentarz
Jednym z głównych celów Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl jest „przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych”, a cel ten jest realizowany poprzez „prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego”. Poprzez działalność szkoleniową Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl chce zintegrować osoby działające w różnych organizacjach i grupach proobronnych, których celem także jest włączenie się w system tzw. „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych”, określanych przez Nas Obroną Terytorialną. Aby dokonać integracji i unifikacji w działalności szkoleniowej Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl proponuje wprowadzenie ujednoliconego systemu szkolenia, który nawiązywałby do specyfiki działań ochotniczej formacji terytorialnej.

Ramy systemu szkolenia ObronaNarodowa.pl zostały wypracowane w nieistniejącym już Północnym Okręgu Strzeleckim ZS ‘Strzelec” OSW w latach 2006-2007. Po zaadaptowaniu ich przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl (do którego włączyła się także kadra z byłego PnOS) cały czas są rozwijane.


System szkolenia ObronaNarodowa.pl został wprowadzony uchwałą Zarządu nr 01(34)/2014 z dnia 15 stycznia 2014.

 1. Założenia systemu szkolenia ObronaNarodowa.pl: 

  1. zapewnia realizację celów statutowych w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego;
  2. integruje osoby działające w projektach szkoleniowych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl (Lekka Piechota Obrony Terytorialnej oraz Grupa Szybkiego Reagowania) oraz w różnych organizacjach i grupach proobronnych, których celem także jest włączenie się w system tzw. „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych Obrony Terytorialnej”;
  3. zapewnia możliwości ciągłego rozwoju w zakresie szkolenia podstawowego i specjalistycznego;
  4. zapewnia nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przydatnych w działaniach o charakterze regularnym i nieregularnym dla pododdziałów lekkiej piechoty;
  5. zapewnia nabycie odpowiedniej wiedzy przydatnej w przyszłej służbie wojskowej i w służbach mundurowych (Policja, SG).


 1. Podział procesu szkolenia:

I etap szkolenia

  1. podstawowe szkolenia taktyczne (szkolenia dostępne i otwarte dla wszystkich ochotników):
  • Kurs Podstawowy ;
  • Kurs Piechoty.
  1. specjalistyczne szkolenia ogólnodostępne:
  • Kurs Walki w Mieście (podstawy działań taktycznych lekkiej piechoty w terenie zabudowanym),
  • Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego (podstawy działań rozpoznawczych),
  • Weekend Zwiadowców (podstawy działań rozpoznawczych), 
  • Kurs Działań Rozpoznawczych (dla osób które zaliczyły KRO lub WZ)
  • Kurs Działań Nieregularnych (podstawy prowadzenia działań nieregularnych),
  • Kurs Medyczny (KPP, CLS). 
Podsumowanie: Szkolenie w ramach I etapu dedykowane jest dla uczestników indywidualnych i prowadzone poprzez zgrupowania (Kurs Podstawowy, Kurs Działań Nieregularnych) oraz tzw. kursy weekendowe, na których instruktorzy przekazują wiedzę dot. metod szkolenia. Wiedza ta pogłębiana jest w ramach systematycznych szkoleń wewnątrz pododdziałów (jednostek). Osoby które zaliczyły KP, KWM, KRO nabywają uprawnienia do noszenia „naszywki piechoty”, zgodnie z uchwałą Zarządu NR 2 (10)/2012 z 15 stycznia 2012 r.


II etap szkolenia

 

  1. Warsztaty i treningi grup zaawansowanych – Warsztaty Rozpoznawcze „Orłowińskie”, Warsztaty „Zasadzka”, „Rajd”, Warsztaty Ogniowe - dedykowane dla grup/pododdziałów, których członkowie mają zaliczony etap I;
  2. ćwiczenia zgrywające na szczeblu pluton/kompania – „Kompania w natarciu/obronie/działaniach opóźniających” – dedykowane dla grup/pododdziałów, których członkowie mają zaliczony etap I;
  3. podstawowe szkolenia kadry (SONDA - Szkoła Niższych Dowódców) – poziom Dowódca sekcji/drużyny, warunek udziału zaliczone podstawowe szkolenie taktyczne oraz jedno ze szkoleń specjalistycznych ogólnodostępnych;
  4. zaawansowane szkolenia kadry (Agrikola -) – poziom Dowódca plutonu/kompani/oficer operacyjny sztabu, dla kadry zaliczającej ćwiczenia zgrywające i warsztaty jako Dowódcy pododdziałów, warunek konieczny –zaliczenie Szkoły Niższych Dowódców.

 

Podsumowanie: Szkolenie w ramach II etapu dedykowane jest dla grup/pododdziałów których członkowie mają zaliczony etap I oraz liderów tych grup w ramach kursów dowódczych.


Programy szkoleniowe Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl realizowane według odrębnych, wewnętrznych regulaminów, niezależnie od I i II etapu szkolenia: 

 1. LPOT – treningi i zgrywania zespołowe na szczeblu drużyna/ pluton;
 2. GSR (szkolenie specjalistyczne w działaniach nieregularnych);
 3. szkolenia uzupełniające: szkolenie wspinaczkowe, szkolenie nurkowe, spadochronowe, udział w maratonach, marszach itp.

źródło: http://obronanarodowa.pl/

więcej informacji tutaj: http://obronanarodowa.pl/content/nasze-szkolenia.html

ObronaNarodowa.pl

ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej jest organizacją, której główną misją jest doprowadzenie do stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.